algal zehirlenme ne demek?

 1. Genellikle tatlı su veya denizlerde dinoflagellatlar veya mavi-yeşil alglerin toksin veya toksin ürünlerinin alınması sonucu oluşan zehirlenme, algal toksikoz.
 2. (en)Algal toxicosis.

algal

 1. (en)Algale
 2. Deniz yosununa ait
 3. Suyosunu ile ilgili, deniz yosununa ait, yosun ile ilgili

algal bloom

 1. Algal blum

zehirlenme

 1. Zehirlenmek durumu, ağılanma
 2. Yılan, arı vb. sokması sonucu görülen hastalık.
 3. Zehirli nesnelerin kana karışması yüzünden baş gösteren hastalıklı belirtiler.
 4. Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.
 5. Zehre maruz kalma durumu.
 6. İhmal veya dikkatsizlik sonucu, zehirli bitkiler, endüstriyel atık su, baca dumanı, uçucu toz, zirai mücadele ilaçlan vb. maddeleri ağızla almak veya temas etmek suretiyle, sentetik ilaçlarla ve dokusal kimyasal maddelerle zehirlenme olayı, hlk. ağulanma.
 7. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, intoksikasyon.
 8. (en)Poisoning.
 9. (en)Intoxication.
 10. (en)Botulism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algalalgal bloomalgal blumalgal crashalgal toksikozalgal toxicosisalgaalga flouralga suyosunualgaealgae poisoningalgalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasızehirlenmezehirlenmekzehirlenmeye neden olan mikropzehirlendimzehirlendim.zehirlenişzehirlezehirlemezehirlemekzehirlememek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın