algal blum ne demek?

 1. Alg patlaması.
 2. (en)Algal bloom.

alg

 1. Su yosunu.
 2. Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
 3. Deniz yosunu.
 4. Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
 5. (en)Alga suyosunu.
 6. (en)Alga.
 7. (en)Algae.
 8. (la)Algae

algal bloom

 1. Algal blum

algal crash

 1. Alg iflası

blum

 1. Bir tür iskambil oyunu.
 2. (en)Family name.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algal bloomalgal crashalgal toksikozalgal toxicosisalgal zehirlenmealgalalgaalga flouralga suyosunualgaealgae poisoningalgalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıblumblum haddesiblumenthals diseaseblu rayblubblubberblubberedblubberer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın