dayanak açınığı ne demek?

 1. Söylemeyi kolaylaştırmak için bir kelimedeki bazı abanık öbeklerinin arasına katılan açınık. lutuf küfür, vasıl, nesil kelimelerindeki ikinci açınıklar birerdayanak açınığıdır.
 2. (fr)Voyelle d'appui

dayanak

 1. Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet.
 2. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt.
 3. Destek, dayanak noktası
 4. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel.
 5. Altta bulunan; temel. Niteliklerin taşıyıcısı; kendisine bir şey yüklenilen şey, töz. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların (görüngülerin) arkasında ya da altında bulunması gereken şey.
 6. Ağaçişleri makinelerinde, işlenen parçayı gerekli konumda ve yönde ilerletmeye yarayan aygıt.
 7. (en)Support.
 8. (en)Prop.
 9. (en)Rest.
 10. (en)Base.

dayanak belgesi

 1. (en)Baseline document

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dayanakdayanak belgesidayanak bulmakdayanak duvarıdayanak fonksiyonudayanak noktasıdayanak yıldızıdayanaklıdayanaklıkdayanaksızdayanacak gücü kalmamakdayanağı kalmamakdayanağı olmayandayandayadayahatundayakdayak arsızıdayak atmaaçınığımsı abanıkaçınıkaçınık göreviaçınık gövdeli isim çekimiaçınık kaynaşması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın