alayında olmak ne demek?

 1. 1) işi önem vermeyerek yapmak; 2) işi şaka konusu yapmak.

alayı illiyyın

 1. (Bak: A'la) (Osmanlıca'da yazılışı: a'lâ-yı illiyyîn)

alayı illiyyin

 1. Cennetin en yüksek derecesi, (tanrı katında) en yüksek mertebe

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alayı illiyyınalayı illiyyinalayıkalayık kamçılısıalayalay alayalay arabasıalay bağlamakalay beyiolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın