alayık ne demek?

  1. Tek tırnaklılarda, özellikle atlarda görülen ve çiftleşmelerle hastalardan sağlamlara geçen bulaşıcı hastalık; at frengisi, çiftleşme hastalığı, itağrısı.
  2. (en)Horse syphilis.
  3. (al)Beschälseuche
  4. (fr)Dourine
  5. (la)Trypanosomiasis equiperdum

alayık kamçılısı

  1. Tektırnaklıların alayık hastalığı etkeni olarak suçlu görülen kamçılılar türü.
  2. (la)Trypanosoma equiperdum

alayı illiyyın

  1. (Bak: A'la) (Osmanlıca'da yazılışı: a'lâ-yı illiyyîn)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alayık kamçılısıalayı illiyyınalayı illiyyinalayında olmakalayalay alayalay arabasıalay bağlamakalay beyialaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala gün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın