alara ne demek?

 1. Bir çeşit kilim,çul.
 2. al + ara. al=kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , kırmızı süs anlamında bir tamlama

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

alarağmi enfil yes

 1. Ye'sin burnunu kırmak maksadiyle ve ona tahkir ile. (Osmanlıca'da yazılışı: alâ-rağm-i enf-il ye's)

alar

 1. Yaprak ve gövde arasında (Botanik)
 2. Koltuk altı ile ilgili (Anatomi)
 3. Kanat şeklinde, kanatsı, kanatlı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alarağmi enfil yesalaralar cartilagealar ligamentalar odontoid ligamentalar processalaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala gün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın