alarağmi enfil yes ne demek?

  1. Ye'sin burnunu kırmak maksadiyle ve ona tahkir ile. (Osmanlıca'da yazılışı: alâ-rağm-i enf-il ye's)

alara

  1. Bir çeşit kilim,çul.
  2. al + ara. al=kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , kırmızı süs anlamında bir tamlama

alar

  1. Yaprak ve gövde arasında (Botanik)
  2. Koltuk altı ile ilgili (Anatomi)
  3. Kanat şeklinde, kanatsı, kanatlı

yes

  1. Evet
  2. Evet!

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alaraalaralar cartilagealar ligamentalar odontoid ligamentalar processenfiladeenfilerenfiyeenfiye çekenenfiye çekmeenfenfaenfaceenfalenfal suresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın