ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır ne demek?

 1. Bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.

ala

 1. Karışık renkli, çok renkli, alaca.
 2. Açık kestane renginde olan, ela (göz).
 3. Kekliğin boynundaki siyah halka.
 4. Alabalık.
 5. İyi, pekiyi
 6. Bk.Alanin
 7. Kanat.
 8. Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.
 9. Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mana ile kelimenin başına getirilir; manevi istila ve tefevvuk bildirmek için ekseriya mecrurunu istilaya delalet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstali olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lam) gibi talil için olur. Mücaveze için olur. Harf-i cer olan (min) manasına ve zarfiyyet için ve harf-i cer olan (ba) manasına isim olur. "yukarıda" manasına gelir. (Osmanlıca'da yazılışı: alâ)
 10. Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyade ve mürtefi olan. (Osmanlıca'da yazılışı: a'la)

ala ala

 1. Toplu olarak yapılan işlerde bağrışarak söylenen ala ala hey ünleminde kullanılan bir söz.

gören

 1. Görmek eylemini yapan.
 2. (en)[Charles Goren] saucy little miss, saucy young girl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala günala hideala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmazala nasiala naziala ossis iliialal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazkeçiyi yardan uçuran bir tutam otturkeçiye benzer geyikkeçiye can kaygısıkeçiyemişikeçiyolukeçikeçi antilobukeçi antilopukeçi artritis ensefalomiyelitisikeçi artritis ve ensefalitisikeç iki direkli yelkenli gemikeçekeçe ile kaplamakkeçe ile kaplanmışkeçe imal etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın