keçi antilobu ne demek?

  1. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzu kısa ve hafifçe kıvnk, yeleli, kül renkli bir tür.
  2. (en)Serow.
  3. (la)Naemorhedus thar

keçi antilopu

  1. (Naemorhedus thar): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından (bk.) bir memeli türü. Boynuzu kısa ve hafifçe kıvrıktır. Kaba tüyleri kül-rengi olup yelesi vardır. Tibette yaşar.
  2. (en)Serow.
  3. (fr)Nemorhède

keçi artritis ensefalomiyelitisi

  1. Keçi artritis ve ensefalitisi.
  2. (en)Caprine arthritis-encephalomyelitis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keçi antilopukeçi artritis ensefalomiyelitisikeçi artritis ve ensefalitisikeçi ayaklıkeçikeçi bitikeçi ciğer ağrısıkeçi çiçeğikeçi çobanıkeçi derisikeç iki direkli yelkenli gemikeçekeçe ile kaplamakkeçe ile kaplanmışkeçe imal etmekantilobiumantilocapra americanaantilogantilogarithmantilogaritmaantilaantilabourantilemikantileptonantilevisitantianti acid coatanti aircraftanti aircraft gunanti alerji
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın