karbür morfolojisi ne demek?

 1. Bk. karbür biçimlenimi

karbür biçimlenimi

 1. Karbürlerin, çökeldikleri yerin özelliklerine göre biçim bakımından aldıkları durum.

karbür

 1. Karbonun başka bir elementle birleşmesinden oluşan madde.
 2. Metallerin, karbonla yaptığı ve ısıl işlem sonucu yapıda çökelen ve onların sertleşmesine yol açan bileşik.
 3. (en)Carbide.
 4. (fr)Carbure

karbür ağı

 1. Ötektoidüstü çeliklerde, katılaşma ya da ısıl işlemleri sonucu çökelen karbürlerin, tane sınırları boyunca yayılarak oluşturdukları ağ.

morfoloji

 1. Yapı bilgisi, yapı bilimi.
 2. Biçim bilimi.
 3. Biçim bilimi
 4. (Yun. morphe: şekil; logos: bilim) Canlıların şekil ve dış yapıları ile uğraşan bilim dalı.
 5. Kristal özelliklerinin veya şekillerinin incelenmesi.
 6. Canlı organizmaların yapısının incelenmesi.
 7. Canlı ve cansız varlıkların dış görünüş, form ve yapılarını inceleyen bilim dalı.
 8. (en)Morphology yapıbilim.
 9. (en)Biçimbilim.
 10. (en)Morphology.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karbürkarbür ağıkarbür biçimlenimikarbür dağılımıkarbür yapıcıkarbür yapıcı elementkarbürankarbürasyonkarbüratörkarbüratör ayarıkarbağıkarbakolkarbalakarbamatkarbamat insektistlermorfolojimorfolojikmorfolojik incelememorfologmorfolin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın