söylemek ne demek?

 1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak

  Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim.

  R. N. Güntekin
 2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak

  Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar.

  S. F. Abasıyanık
 3. Yapılmasını istemek

  Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler.

  F. R. Atay
 4. Türkü, şarkı vb. okumak

  Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi.

  R. N. Güntekin
 5. Yazmak, düzmek.
 6. Haber vermek

  Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler.

  A. Ş. Hisar
 7. Önceden bildirmek, tahmin etmek

  Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim.

  R. H. Karay
 8. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak

  Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler.

  N. Cumalı
 9. (en)Bade.
 10. (en)Tell.
 11. (en)Speak.
 12. (en)Utter.
 13. (en)Give voice to.
 14. (en)Deliver.
 15. (en)Sing.
 16. (en)Affirm.
 17. (en)Confess.
 18. (en)Apprise.
 19. (en)Assert.
 20. (en)Aver.
 21. (en)Break.
 22. (en)Call.
 23. (en)Couch.
 24. (en)Drop.
 25. (en)Enunciate.
 26. (en)Hazard.
 27. (en)Impart.
 28. (en)Name.
 29. (en)Observe.
 30. (en)Order.
 31. (en)Pass.
 32. (en)Pronounce.
 33. (en)Remark.
 34. (en)Report.
 35. (en)Sound.
 36. (en)Speak of.
 37. (en)Spill.
 38. (en)Spit.
 39. (en)Betray.
 40. (en)Disclose.
 41. (en)Recite.
 42. (en)Voice.
 43. (en)To say / to utter sth.
 44. (en)To say sth to sb.
 45. (en)To tell sb sth.
 46. (en)To tell sb to do sth.
 47. (en)To speak to.
 48. (en)To direct one's words to.
 49. (en)To sing.
 50. (en)Blare.
 51. (en)Enounce.
 52. (en)Give forth.

söyleme

 1. Söylemek işi.
 2. (en)Mention.
 3. (en)Saying.
 4. (en)Singing.
 5. (en)Disclosure.
 6. (en)Uttering.
 7. (en)Breathing.
 8. (en)Utterance.

söylemeden geçmek

 1. (en)Leave unsaid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

söylemesöylemeden geçmeksöylemediğini bırakmamaksöylememeksöylemesi ayıpsöylemsöylem cümlesisöylem sözsöylesöyle bir ugra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın