aksiyal bağ ne demek?

 1. (en)Axial bond.

axial

 1. Eksen ile ilgili
 2. Eksen teşkil eden, mihveri
 3. Eksen ile ilgili, eksen

aksiyal akimli vantilatör

 1. Bk. dönel akımlı üfleç

aksiyal ışın

 1. Bk. ışın eksen

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aksiyal akimli vantilatöraksiyal ışınaksiyal iplikçikaksiyal türbinaksiyal vantilatöraksiyalaksiyalisaksiaksi aksiaksi belirtilmedikçeaksi cereyanaksi davaaksaks i mürekkepaks i sedaaks kovanıaks kovanibağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın