aksi dava ne demek?

 1. Zıt hüküm. Karşı dava (Zıt teorem.) (Osmanlıca'da yazılışı: aks-i dâva)

aksi düşünce bildiren

 1. (en)Adversative.

aksi aksi

 1. Olumsuz bir biçimde
 2. Ters ve kızgın olarak
 3. (en)Bad-temperedly

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aksi düşünce bildirenaksi aksiaksi belirtilmedikçeaksi cereyanaksi gibiaksiaksi görüşte olanaksi halaksi haldeaksi ispatlanabiliraksaks i mürekkepaks i sedaaks kovanıaks kovanidavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdava adamıdava aktarımıdava dışı olandava edilebilirdava ehliyetsizliğidav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın