ak ağa ne demek?

 1. Saraylarda hizmet gören hadım ağalarının beyaz ırktan olanı

  Yüksek duvarlı, kalın kafesli, siyah bekçili, ak ağalı haremler...

  Ö. Seyfettin

  O gülerek, “Bu adam köse değil ak ağadır” dedi.

  H. R. Gürpınar

ak akçe

 1. Gümüş para.

ak akçe kara gün içindir

 1. Çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır.

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ak akçeak akçe kara gün içindirak alemak alınlıak alınlı büyük kazakak alınlı kuşak alınlı küçük kazak alinli kusak altınaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğüağa bölükleriağa çerağıağa divanıağa gediklileriağa gözatağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın