akşam duası çanı ne demek?

 1. (en)Vesper bell.

vesper

 1. Akşamyıldızı [astr.], venüs
 2. Akşam duası veya ilâhisi
 3. Akşam duası çanı

akşam duası vakti

 1. (en)Vespers.

akşam duası

 1. (en)Evensong, vespers.

dua

 1. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
 2. Yakarış.
 3. Kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde O'na yalvarması, O'ndan yardım dilemesi.
 4. Bk. dinsel dilek
 5. Bk. doku uyuşurluk antijenleri
 6. Bk. yakarı
 7. Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.
 10. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.

ÇA

 1. Psişik aygıtın 2. teorisinde Freud tarafından tanımlanan üç psişik yakarmadan biri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akşam duası vaktiakşam duasıakşamakşam açanakşam ahıra sabah çayıraakşam akşamakşam ayrılıyorum.akşam azadıakşam baskısıakşam çıkanakşam dan akşamaakşahakşakrakduasızduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakdua edilecek ölülerin listesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın