ahir zaman peygamberi ne demek?

 1. Müslümanlarca son peygamber olduğuna inanılan Hz. Muhammed.

ahir

 1. Son, sonraki.
 2. Sonra, en sonra, sonunda.
 3. Biten. Hitam bulan. Sonra gelen. Son. Sonraki. (Osmanlıca'da yazılışı: âhir)

ahir vakit

 1. İnsan ömrünün son yılları.
 2. (en)Zarf.

zaman

 1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit
 3. Belirlenmiş olan an.
 4. Çağ, mevsim.
 5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler.
 6. Dönem, devir
 7. Bir süre ile ilgili durum ve şartlar
 8. Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü.
 9. Bk. çağ
 10. (Derleme.. fiillerde Zaman) Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.

peygamber

 1. İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi.
 2. Allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. Nebi, Rasul. - yalnız peygamberlere mahsus bir isimdir
 3. (Peygamber) Allah'tan haber getiren. Allah'ı, ahireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. Nebi. (Bak: Mefhar-ı kainat, Muhammed (A.S.M.), Nübüvvet, Resül)
 4. (en)Prophetess.
 5. (en)Prophet.
 6. (en)Seer.
 7. (en)Prophet yalvaç.
 8. (en)Elçi.
 9. (en)Resul.
 10. (en)Nebi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahirahir vakitahir yemlemesiahir zamanahirbinahireahirenahiretahiret adamıahiret işlerine dalmışahiahibbaahidahidşikenahikamzamanzaman adamızaman akorduzaman alanzaman algısızaman aralığızaman aralıklı çekim düzenizaman araligi saatizaman asimizaman aşıldızamairzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın