agar gell immunodiffusion test ne demek?

 1. Agar jel immünodifüzyon testi

agar

 1. Kırmızı alglerden özütlenen jelâtinimsi bir madde olanagar-agar'dan hazırlanarak bakteri kültürleri için ve elektroforez jelleri için kullanılan jelâtinimsi bir madde.agar-agar.
 2. Su yosunlarından elde edilen, bileşiminde çok sayıda değişik asidik polisakkarit bulunan hidrofilik, sarı renkli, bakteriyolojik kültür vasatlarının hazırlanmasında kullanılan bir madde, agar agar.
 3. Kimi su yosunu türlerinden elde edilen, kuru ve iyonize olmayan, agariboz birimlerinden yapılmış ishal yapıcı bir madde.
 4. Kırmızı alglerden elde edilen agar-agardan hazırlanarak bakteri kültürleri ve elektroforez jelleri için kullanılan jelatinimsi bir madde, agar-agar.
 5. (en)Complex sugar (used in food production, cooking and as a base for bacterial cultures).
 6. (en)Agar.
 7. Agar
 8. Bazı deniz yosunlarından elde edilen jelatinimsi bir madde.

agar agar

 1. Bk. agar
 2. Özellikle Asya denizlerinde yaşayan çeşitli kızıl su yosunlarından çıkarılan jelatinimsi bir polisakkarit.
 3. Agar.
 4. Agar.
 5. (en)Agar agar, substance used as a gelling and stabilizing agent in foods; a culture medium.
 6. (en)Agar-agar.
 7. (en)Agar.
 8. (en)Agar agar.
 9. (al)Agar-agar
 10. (fr)Agar-agar

immunodiffusion

 1. Immünodifüzyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agaragar agaragar agar jeliagar jel immünodifüzyon testiagar sausageagar sucuğuagaragaragaricagaricinagarikagaagaca benzeragaçagaç dallariagaç faresigelling agentgellygelgel castinggel demesi kolay ama git demesi güçtürgel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eylemegel electrophoresis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın