adlı sicil ne demek?

 1. Bk. tüzel kütük

tüzel kütük

 1. Yargılıklarda verilen kesin ceza yargıları özetinin yazıldığı kütük.
 2. (en)Record of previous convictions.
 3. (fr)Carrière judiciaire

adlı sanlı

 1. Ünü yayılmış
 2. Ünlü
 3. (en)Well-known.
 4. (en)Reputed.
 5. (en)Celebrated

adlı adı ile

 1. Herkesin bilip tanıdığı biçimde.

sicil

 1. Resmî belgelerin kaydedildiği kütük.
 2. Görevlilerin her türlü durumlarının işlendiği dosya
 3. Bk. yazaç
 4. Kütük. ~ e kayıd: kütüğe yazım.
 5. (en)Record.
 6. (en)Register.
 7. (en)Registry.
 8. (en)Calendar.
 9. (en)Enrollment.
 10. (en)Enrolment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adlı sanlıadlı adı ileadlı adıncaadlı hataadlı muameleadlı muayeneadlıadlı müzaheretadlı ortaklıkadlı vakaadladlaadla çağırımadla ı mücessemeadlai ewing stevensonsicilsicil dairesisicil i aslısicil memurusicil vermeksicile geçmeksicile kayıtsicili temiz kimsesiciliasiciliansicsic himsicalSicca syndromesiccative
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın