adlı müzaheret ne demek?

 1. Bk. tüzel yardım

tüzel yardım

 1. Yoksul olan ve para kazanma gücü yeterince olmaması dolayısıyle yargılama giderlerinin tümünü ya da birazını karısı ve çocuklarını önemli bir sıkıntıya düşürmeden ödeyemeyen kimselerle, sosyal yardım derneklerinin vermesi gereken giderlerden bağışık tutulması.
 2. (en)Commission to take evidence.
 3. (fr)Commission rogatoire, assistance jidiciaire

adlı

 1. Adını taşıyan, isimli
 2. Ünlü.
 3. Adı olan, ad sahibi, adlandırılmış
 4. Meşhur, namlı
 5. Adalete mensup, adaletle alakalı, ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: adlî)
 6. (en)Named.
 7. (en)Called.
 8. (en)Famous ünlü.
 9. (en)Having the name of.
 10. (en)Titled.

adlı adı ile

 1. Herkesin bilip tanıdığı biçimde.

müzaheret

 1. Yardım etme, arkalama, destekleme, arka çıkma.
 2. (Zahr. dan) Arkadan yardım etmek, korumak.
 3. (en)Assistance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adlıadlı adı ileadlı adıncaadlı hataadlı muameleadlı muayeneadlı ortaklıkadlı sanlıadlı siciladlı vakaadladlaadla çağırımadla ı mücessemeadlai ewing stevensonmüzaheretmüzaheret etmekmüzahemüzahememüzahmüzahame
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın