addan türeme eylem ne demek?

 1. (Derleme., isimden fiil, isim soyundan fiil, isimden türemiş fiil) Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen eylem gövdesi: Evlenmek (ev-le-n-) , evermek (ev-er-) , gözlemek (göz-le-) , başlamak (baş-la-) , başarmak (baş-ar-) , susamak (su-sa-) , doğrulmak (doğru-l-) , sertleşmek (sert-leş-) vb.
 2. (en)Denominative verb.
 3. (fr)Verbe dénominal, verbe dénominatif

addan türeme ad

 1. (Derleme. isimden isim, addan türemiş ad, isim soyundan isim) Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi: Arkadaş (arka-daş) , gözcülük (göz-cü-lük) , gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) vb.
 2. (en)Denominative noun.
 3. (fr)Nom dénominal, nom dénominatif

addan türeme fiil

 1. İsimden türeme fiil.
 2. Ad kök veya gövdelerinden, addan fiil yapma ekleriyle türetilen fiil: bekleş-<bek+le-ş-, dertleş-<dert+le+ş-, susa-<su+sa-, oyna-<oy(u)n+a+, aldat-<al+da-t-, ağar-<ağ+ar-, onar-<on+ar-, tozut-<toz+u-t- vb.
 3. (en)Denominative verb.
 4. (fr)Verbe dénominal

türeme

 1. Aynı kökten çıkma, iştikak.
 2. Türemek işi.
 3. Bk. ünlütüremesi.
 4. (en)Reproduction.
 5. (en)Breeding.
 6. (en)Springing up.
 7. (en)Appearing suddenly.
 8. (en)Parvenue.

eylem

 1. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.
 2. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon.
 3. Fiil.
 4. Etki
 5. Bazı vital fonksiyonların kapasitesi
 6. Güç, potansiyel
 7. Sanığın, ceza verilmesini gerektiren bir suçu işlemesi durumu.
 8. Aksiyon.
 9. Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
 10. (en)Activity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

addan türeme adaddan türeme fiiladdan ad türeten ekaddan fiil türeten ekaddan sakınmaaddaadda aldatıcı markalaradda öncelik hakkıaddableaddaksaddadd a fileadd a file typeadd a filteradd a foldertüremetüreme anlamtüreme diltüreme fiiltüreme ünlütüreme ünsüztüremektürememektürementüretüre göretüre özgü toleranstüreditürediliktürtür adıtür agregatıtür ayrımıtür çeşitliliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın