addan sakınma ne demek?

 1. Birçok topluluklarda saptanan kimi akraba, ölü, kişi, hayvan, bitki adlarının anılmaması biçimindeki geleneksel uygulama, bk. sakınma, gelenek, krş. dayısal sakınma, sililiksizlik.
 2. (en)Name avoidance.
 3. (fr)Évitement du nom

addan ad türeten ek

 1. Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak biçimde kelime türeten ek: al/al+lı, baş/baş+lık, güzel/güzel+lik, badem/badem+cik boğazın iki yanındaki minik organ, insan/insan+cıl, ak/ak+çıl, yol/yol+daş, boyun/boyun+duruk, kök/kök+en, şimdi/şimdi+cek vb. bk. yapım eki.

addan fiil türeten ek

 1. Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak ve yeni bir oluş kılışa karşılık olacak biçimde fiil türeten ek: bağ/bağ+da-ş-, boş/boş+a-, fısıl/fısıl+da-, düz/düz +el-, boş/boş+al-, baş/baş+ar-, yön/yön+et-, taş “dışarı”/taş+ı-, geç/gec+ik-, yad/yad+ırga-, giz/giz+le, bek (<berk)/bek+le-, su/su+sa- vb. bk. yapım eki.

sakınma

 1. Sakınmak işi, içtinap.
 2. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma, ihtiyat.
 3. Boksörün korunmak için, ayaklarını oynatmadan eliyle, gövdesiyle sağa sola, öne arkaya yaptığı hareket.
 4. Döviz, menkul değer veya mal piyasalarında belirli bir sürenin sonunda alım ve satım işlemi yapacak gerçek veya tüzel kişileri, kur, faiz oranları ve fiyatlardaki dalgalanmalara karşı mevcut durumu korumak için yapılan gelecek piyasa işlemleri.
 5. Birey ve toplulukların, dinsel, büyüsel ya da geleneksel nedenlerle, kimi nesne, olay ve besin ürünleriyle ilişkilerini, tümüyle ya da büyük bir ölçüde kısıtlamaları, bk. din, büyü, addansakınma, dayısalsakınma, sililiksizlik.
 6. (en)Hedging.
 7. (en)Avoidance.
 8. (en)Forbearance.
 9. (fr)Évitement

Türetilmiş Kelimeler (bis)

addan ad türeten ekaddan fiil türeten ekaddan türeme adaddan türeme eylemaddan türeme fiiladdaadda aldatıcı markalaradda öncelik hakkıaddableaddaksaddadd a fileadd a file typeadd a filteradd a foldersakınmasakınma fonlarısakınmaksakınmak için sıçramasakınmalıksakınması olmamaksakınsakın hasakın kalkışmasakınansakıncasakıasakıbsakıbasakıbe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın