tür ayrımı ne demek?

  1. Belirli bir sınıflama işleminde aynı konu ve türdeki yapıtları biraraya getiren ve ötekilerden ayıran yöntem.
  2. (en)Form division.

tür adı

  1. Aynı türden olan varlıklara soyut kavramlara verilen genel ad: ağaç, ateş, çiçek, koyun, kum, ördek, tuğla, yol, savaş, yağmur, bilgi, bilim, arkadaşlık, duygu, düşünce, güzellik, sevinç, gönül, bilgi vb.
  2. (en)Common noun.
  3. (fr)Nom commun

tür agregatı

  1. Morfolojik olarak benzer olan ve bu nedenle teşhisi zor olan türler grubu.
  2. (en)Species agrregate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tür adıtür agregatıtürtür çeşitliliğitür ekletür molaritesitür sp.tür tanımıtür zenginliğitüratübajtübaltübaperitonealtübbatübbanayrımayrım çözümlemeayrım gözetmeden herkese açık kiralık evlerayrım yaklaşımıayrım yapanayrıayrı ayrıayrı basımayrı baskıayrı baş çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın