ace an exam ne demek?

 1. Dili sınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak.

ace in the hole

 1. Son koz

ace inhibitor

 1. (angiotensin converting enzyme inhibitor) "angiotensin converting enzyme inhibitor (anjiyotensin enzim inhibitörü)"; ACE inhibitör, anjiyotensinin enzime dönüşŸmesini engelleyen kan basıncını düşŸüren ilaç grubu (Tıp)

an

 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza
 2. İki tarla arasındaki sınır.
 3. Zihin.
 4. Bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama ve düşünme kısmı.
 5. Güzellik çekimi, alım.
 6. (en)An associate degree in nursing.
 7. (en)Access Network.
 8. (en)After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK.
 9. (en)Active Network.
 10. (en)Data Analysis Software of CTAS.

exam

 1. Sınav
 2. İmtihan
 3. Muayene

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ace in the holeace inhibitorace of acesace of spadesaceaceaacebacebutololacebül acaibacedacac milanac pulseacaacabaanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustan abyssinianan access fieldan accidental encounteran accomplished factan accomplished liaraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın