abadies sign ne demek?

 1. basedow hastalığında, üst gözkapağını kaldıran kas (musculus levator palpebrae superioris)'in çekimesi: abadie işareti (belirtisi); 2. aşil kirişi (tendo calcaneus)'nın taziyk karşısında acı vermemesi analjezisi; 3. tabes (locomotor ataxia) belirtisi; (Yazılışı: abadie's sign)

abadie belirtisi

 1. Aşil tendonuna bası yapıldığı zaman analjezik etkinin meydana gelmesi durumu. (Patolojik)

abadi

 1. Açık saman renginde, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı.
 2. Şen, bayındır.
 3. Anadolu saz şairi ve Osmanlı hukuk alimi bir zatın lakabı.
 4. Abada mensup, abad ile ilgili, abadlı.
 5. Abad eden, hoşluk, bolluk getiren.
 6. (en)Manila paper, sturdy light brown paper originally made from Manila hemp.
 7. (en)Kind of much valued yellowish glazed paper.

sign

 1. (en)The signs of the zodiac: burç işaretleri.
 2. Imzalamak, imza atmak, imza etmek, ismini yazmak, ima etmek, belirtmek, ifade etmek, işaret etmek, işaretlemek
 3. Işaret, alâmet, nişan, belirti, iz, remiz
 4. Tabela, levha
 5. Astr
 6. Imzalamak
 7. Işaretlerle ifade etmek
 8. Işaret etmek
 9. Imza ile kontrata bağlamak
 10. Away, off veya over ile resmen başkasına devretmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abadie belirtisiabadiabadileabadilei sebaabadabadanabadanaabaddonabadeabaaba altında er yataraba clothaba ebanaba gibisignsign awaysign belirtkesign bitsign boardsign by procurationsign charactersign digitsign flagsign forsigsigasiga ölçersigai mübalağasigal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın