abadilei seba ne demek?

 1. Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram (R.A.) (Abdullah İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Mes'ud, Abdullah İbn-i Ravaha, Abdullah İbn-i Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin ebi Evfa (R.A.) (Asr-ı saadette Abdullah ismiyle anılan ikiyüz yirmi sahabe-i kiram hazeratı vardı.) (Osmanlıca'da yazılışı: abâdile-i seb'a)

abadile

 1. Abdullah isimliler. (Osmanlıca'da yazılışı: abâdile)

abadi

 1. Açık saman renginde, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı.
 2. Şen, bayındır.
 3. Anadolu saz şairi ve Osmanlı hukuk alimi bir zatın lakabı.
 4. Abada mensup, abad ile ilgili, abadlı.
 5. Abad eden, hoşluk, bolluk getiren.
 6. (en)Manila paper, sturdy light brown paper originally made from Manila hemp.
 7. (en)Kind of much valued yellowish glazed paper.

seba

 1. Kutlu, uğurlu.
 2. Yedi.
 3. Sami ve Arap kavimlerinin kutsal bir nitelik taşıdığına inandıkları "yedi" sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abadileabadiabadie belirtisiabadies signabadabadanabadanaabadanlıkabaddonsebaseba diliseba i adlaseba semavatseba ülkesi ile ilgiliseba ülkesinden olan kimsesebaceoussebaceous adenitissebaceous adenomasebaceous cystseb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın