ab ı şur ne demek?

 1. Bk. acı su

acı su

 1. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pınar suyu.
 2. Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular.
 3. Klor içeriği 2,00 ppm'den fazla olan tuzlu su. Normal deniz suyundan daha az tuzluluğa sahip, fakat içme suyundan daha fazla tuzluluğa sahip su. Tuz oranı 1000 kısım suda 30-0,5 kısım tuz arasında değişir.
 4. Sert su.
 5. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu.
 6. Tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su.
 7. (en)Undrinkable water.
 8. (en)Briny / hard water.
 9. (en)Raw water.
 10. (en)Brackish water.

ab ı şuf

 1. Bk. acısu

ab türkiye gümrük işbirliği komitesi

 1. AB -Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan, Ankara Anlaşması ve eklerinin gümrükle ilgili hükümlerinin yerinde ve doğru bir biçimde uygulanmasını ve taraflar arasında idari işbirliğini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik kurul.
 2. (en)Customs Cooperation Committee.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ab ı şufab türkiye gümrük işbirliği komitesiab agendoab ajanslarıab categoryab extraabab initioab initio from the beginningab intestatoaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımııı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın