ağlarken söylemek ne demek?

 1. (en)Sob out.

sob

 1. Bk. salt okunur bellek
 2. Hıçkırarak ağlamak, hıçkırmak, hıçkıra hıçkıra ağlamak, hıçkırıklara boğulmak, iç çeke çeke ağlamak
 3. (-bed, -bing) içini çekerek ağlamak, hıçkırarak ağlamak, hüngür hüngür ağlamak
 4. Hıçkırır gibi ses çıkarmak
 5. Ağlama hıçkırığı

ağlarken uyuyakalmak

 1. (en)Cry oneself to sleep

ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

 1. Kendini acındıranlardan kork.

söylemek

 1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak
 2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
 3. Yapılmasını istemek
 4. Türkü, şarkı vb. okumak
 5. Yazmak, düzmek.
 6. Haber vermek
 7. Önceden bildirmek, tahmin etmek
 8. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak
 9. (en)Bade.
 10. (en)Tell.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağlarken uyuyakalmakağlar gözden, sahte sözden kendini sakınağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlarağlaağlakağlamaağlama duvarıağlama duvarına dönmeksöylemeksöylemesöylemeden geçmeksöylemediğini bırakmamaksöylememeksöylemsöylem cümlesisöylem sözsöylesöyle bir ugra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın