ağız ne demek?

 1. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
 2. Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü.
 3. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı

  Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.

  H. R. Gürpınar
 4. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap.
 5. Koy, körfez, liman, yol vb. yerlerin açık yanı.
 6. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
 7. Kesici aletlerin keskin tarafı

  Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı.

  R. H. Karay
 8. Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği

  Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu.

  S. F. Abasıyanık
 9. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü.
 10. Bir hayvanın besinini aldığı açıklık; dudaklar arasındaki açıklık.
 11. Besinlerin alındığı iki dudak arasındaki açıklık.
 12. Sülüklerde insan ve hayvan derisini delmek amacıyla kullanılan ön çekmende bulunan ve tek hücreli bezlerin salgı deliklerinin açıldığı ağız parçaları.
 13. Bir hayvanın besinini aldığı açıklık.
 14. (en)Oral.
 15. (en)Jaws.
 16. (en)Mouth.
 17. (en)Opening.
 18. (en)Edge.
 19. (en)Cutting edge.
 20. (en)Brink.
 21. (en)Muzzle.
 22. (en)Dialect.
 23. (en)Accent.
 24. (en)Beak.
 25. (en)Chop.
 26. (en)Debouchment.
 27. (en)Embouchure.
 28. (en)Keen edge.
 29. (en)Kisser.
 30. (en)Orifice.
 31. (en)Outlet.
 32. (en)Potato trap.
 33. (en)Trap.
 34. (en)Vent.
 35. (en)Ventage.
 36. (en)Inlet.
 37. (en)Aperture.
 38. (en)Colostrum.
 39. (en)Entrance.
 40. (en)Blade.
 41. (en)Nozzle.
 42. (en)Manhole.
 43. (en)Spout.
 44. (en)Estuary.
 45. (en)Talk.
 46. (en)Language.
 47. (en)Creek.
 48. (en)Chops.
 49. (en)Provincialism.
 50. (fr)Bouche
 51. (la)Os:ağız

ağız açıklığı

 1. Ağız boşluğuna girilen açıklık.
 2. Ağız boşluğuna girilen açıklık.
 3. (en)Mouth opening.
 4. (al)Mundöffhung
 5. (fr)Orifice buccal
 6. (la)Os: ağız

ağız açınığı

 1. Bak, Arı açınık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağız açıklığıağız açınığıağız açısıağız açısı atardamarıağız açmakağız açtırmamakağız ağızaağız ağıza vermekağız alanıağız alışkanlığıağıağı ağacıağı bakısıağı balıkçılığıağı çiçeği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın