ağırlıklı ortalama ne demek?

 1. Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama.
 2. Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme içindeki saklığı ile çarparak hesaba alma yöntemi.
 3. Birimlerin önemlerine göre ağırlıklandırmak suretiyle elde edilen ortalama.
 4. Gözlemlerin ayrı önemlilik dereceleri (göreli önemlilik) olduğu durumlarda her bir gözleme bir ağırlık verilerek bulunan ortalama, anlamdaş tartılı ortalama.
 5. (en)Weighted mean.
 6. (en)Weighted average.
 7. (al)Gewagenes Mittel
 8. (fr)Moyenne corrigée

ağırlıklı

 1. Bütünün içinde etki bakımından ağır basan ya da etkili olan
 2. Herhangi bir doğrultu üzerinde rahatça hareket ettirilmesini sağlayan, bir karşı ağırlığı bulunan
 3. Ağırlığı olan.
 4. Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan.
 5. Çoğunluğu oluşturan.
 6. (en)Heavy.
 7. (en)Weighted.
 8. (en)Nominal

ağırlıklı aritmetik ortalama

 1. Bk. ağırlıklı ortalama.

ortalama

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 8. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 9. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağırlıklıağırlıklı aritmetik ortalamaağırlıklı kesitaraştırmaağırlıklı kodağırlıklı saatağırlıkla yüklemeağırlıklamaağırlıklama katsayısıağırlıklarağırlıklarınaağırlıkağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendiortalamaortalama akımortalama aktiflik katsayısıortalama alınıyorortalama alyuvar çapıortalama alyuvar hacmiortalama alyuvar hemoglobin derişimiortalama alyuvar hemoglobiniortalama alyuvar kalınlığıortalama anlakortalaortaorta açılı ışınorta açınıkorta afrikaorta afrika cumhuriyeti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın