ağırlıklı kesitaraştırma ne demek?

 1. Bir araştırma evreninin göreli olarak küçük bir kesimini oluşturmakla birlikte, araştırma amaçları bakımından özel bir önem taşıyan bir alt kesimine güdümlü olarak örnekte daha büyük bir yer veren kesit araştırma türü.
 2. (en)Weighted cross-section.

ağırlıklı

 1. Bütünün içinde etki bakımından ağır basan ya da etkili olan
 2. Herhangi bir doğrultu üzerinde rahatça hareket ettirilmesini sağlayan, bir karşı ağırlığı bulunan
 3. Ağırlığı olan.
 4. Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan.
 5. Çoğunluğu oluşturan.
 6. (en)Heavy.
 7. (en)Weighted.
 8. (en)Nominal

ağırlıklı aritmetik ortalama

 1. Bk. ağırlıklı ortalama.

kesitaraştırma

 1. Belli bir evrenden belli bir zamanda örneklemeyle alınmış bir kesit üzerinde yapılan gözlemlerle gerçekleştirilen araştırma, bkz. ağırlıklıkesitaraştırma, ağırlıksızkesitaraştırma.
 2. (en)Cross-section research.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağırlıklıağırlıklı aritmetik ortalamaağırlıklı kodağırlıklı ortalamaağırlıklı saatağırlıkla yüklemeağırlıklamaağırlıklama katsayısıağırlıklarağırlıklarınaağırlıkağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendikesitaraştırma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın