L dopa ne demek?

 1. Dopa.
 2. (en)L-dopa.

l demiri

 1. Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk.

l

 1. Lösin amino asit.
 2. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz).
 3. Ribozomun büyük alt birimindeki proteinler.
 4. Litre.
 5. L1.Avagadro sabiti. 2.Lagrange fonksiyonu. 3.Tanımlanmamış bir ligand. 4.Luminence. 5.Orbital açısal momentum kuantum sayısı. 6.Parlaklık. 7.İndüktans için sembol. 8.Litre için sembol. 9.L asit: 1-naftol-5-sülfonik asit. 10.L elektronlar: Atomun ikinci kabuğunda bulunan elektronlar. 11.L hattı: a)K hattını takip eden çizgilerin grubu. b)Lamda=3820 ve Lamda=3858 olan Fe nedeniyle Fraunhofer çizgileri. 12.L parçaçıkları: Leptonlar. 13.L ışıması: Anti katot olarak kullanılmış metalin homojen X-ışınlarının ikinci serisi. K ışımasının analoğu. 14.L spektrum: L ışıması nedeniyle oluşan spektrum. Moseley spektrum. 15.L: Karbonhidrat, aminoasit, peptitlerde polarize ışığı sola döndürmeyi belirtir. (II)
 6. Avagadro sabiti.
 7. Lagrange fonksiyonu.
 8. Tanımlanmamış bir ligand.
 9. Luminence.
 10. Orbital açısal momentum kuantum sayısı.

dopa

 1. Tirozin hidroksilaz enzimi ile adrenal medulla, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrin sentezi sırasında, epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melânine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit.
 2. Böbrek üstü bezi medullasında, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrinin üretimi sırasında ve de epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melanine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit, levodopa, L-dopa.
 3. (en)Hop, make short jumps.
 4. (en)Dopa.
 5. Dopa

Türetilmiş Kelimeler (bis)

l demirilL alaninL amino asitl antennaL argininL asparajinL aspartik asitl bandl cetveliababaaba güreşiabacıabacılıkdopadopa dekarboksilazDOPACdopamindopaminedopaminergicdopaminergic nervedopaminergic nerve endingdopaminerjikdopaminerjik sinirdop
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın