şemsi ay ne demek?

 1. (en)Solar month.

solar

 1. Güneş veya güneş ışınlarıyla ilgili olan, solaris.
 2. Güneş veya güneş ışınlarının etkisiyle oluşan.
 3. (en)Solar.
 4. (en)Of or pertaining to the sun; powered by the energy of the sun; determined by the sun.
 5. Güneş, solar
 6. Güneşle ilgili
 7. Güneşe göre hesaplanan
 8. Güneş etkisiyle meydana gelen, şemsi

şemsi

 1. Güneşe ait, güneşle ilgili.

şemsifer

 1. güneşin aydınlığı, parlaklığı.

ay

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şemsişemsiferşemsinisaşemsinurşemsiperşemsşems i hakikişems siperşemsabadşemsaverşemsisinaşemsiyeşemsiye biçimindeşemsiye biçiminde çiçekleri olanşemsiye kiralama ücreti ne kadarayay ağılıay altında bulunanay ayay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayaktaay aydın, hesap belliay ayeay bacayı aştıay balığıay balığıgilleraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın