şaşaalı şey ne demek?

 1. (en)Sun

sun

 1. Yapma, yapış.
 2. İş, yapıt.
 3. Gün, etki.
 4. Sunmak eyleminin buyruk biçimi.
 5. Yumuşak huylu kimse.
 6. Yapmak.
 7. (C.: Seane) Yarısı kesilmiş kırba. (Osmanlıca'da yazılışı: su'n)
 8. (-ned, -ning) güneş
 9. Güneş ışığı
 10. Güneşli yer

şaşaalı

 1. Görkemli, gösterişli.
 2. Parıltılı
 3. (en)Effulgent.
 4. (en)Refulgent.
 5. (en)Splendiferous.

şaşaa

 1. Görkem, gösteriş.
 2. Parlaklık, parıltı.
 3. (en)Glittering.
 4. (en)Brilliant.
 5. (en)Splendid.
 6. (en)Resplendent.
 7. (en)Pompous.
 8. (en)Grand.
 9. (en)Dazzling.
 10. (en)Glory.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şaşaalışaşaaşaşaasızşaşakalmaşaşakalmakşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın