şövalye ruhlu kişi ne demek?

 1. (en)Knight errant.

knight

 1. Sir unvanını törenle vermek
 2. Silahşör, şövalye
 3. Asılzade
 4. Satranç oyununda at
 5. Kendini bir şeye adayan kimse
 6. Birine şövalyelik payesi vermek
 7. Şövalye nişanı vermek

şövalye ruhlu

 1. Şövalye geleneği çerçevesinde yetişen kimse.

şövalye

 1. Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş.
 2. Orta Çağ Avrupa'sında özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı
 3. Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.
 4. Günümüzde Fransız hükûmetinin verdiği şeref belgesi ve nişanı.
 5. (en)Knight.
 6. (en)Chevalier.
 7. (en)Paladin.
 8. (en)Cavalier.

ruhlu

 1. Görünüşü veya ruhsal durumu herhangi bir nitelikte olan
 2. Canlı, etkili.
 3. (en)Lively, full of life, spirited, energetic.
 4. (en)Effective.

kişi

 1. İnsan, kimse, şahıs
 2. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
 4. Eş, koca
 5. Erkek.
 6. Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (1.kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (2.kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (3.kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I.kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (2.kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (3.kişi çoğul) vb.
 7. Kimse, insan.
 8. Sahip.
 9. Koca, eş.
 10. (en)Person.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şövalye ruhluşövalyeşövalye birliğişövalye eğitimi alan çocukşövalye gibişövalye nişanı vermekşövalye oyunuşövalye yüzüğüşövalyeceşövalyelerşövaleruhluruhlulukruhlarruhletruhruh argınlığıruh beden koşutluğuruh bilginiruh bilimci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın