ırk ayırımına son vermek ne demek?

 1. (en)Desegregate.

ırk ayırımına son verme

 1. (en)Desegregation.

ırk

 1. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
 2. Soy
 3. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.
 4. Bir tür içinde belirgin bir farklılık gösteren birey grubu; alt tür.
 5. Bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla yavrularına geçiren hayvan grupları.
 6. Nesil. Zürriyet. Sülale.
 7. Alt tür.
 8. (en)Race.
 9. (en)Strain.
 10. (en)Lineage.

son

 1. Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
 2. En arkada bulunan.
 3. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan
 4. Uç, sınır.
 5. Olanca
 6. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet.
 7. Olum.
 8. Etene.
 9. Etene.
 10. Bk. eş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ırk ayırımına son vermeırkırk ayırımıırk ayrılığıırk ayrımıırk ayrımı sonucu olan karışıklıkırk bakımındanırk bilimiırk birliğiırk eşitliğiırır dropIR düşüşüır fingerprint regionır geneayırımayırım göreviayırım gözetmeyenayırımcı vergilemeayırımlayıcı halkbilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın