ırk ne demek?

 1. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu

  Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır.

  S. Birsel
 2. Soy

  Esasta dağlı ırktan cahil bir kızcağızdı.

  R. H. Karay
 3. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.
 4. Bir tür içinde belirgin bir farklılık gösteren birey grubu; alt tür.
 5. Bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla yavrularına geçiren hayvan grupları.
 6. Nesil. Zürriyet. Sülale.
 7. Alt tür.
 8. (en)Race.
 9. (en)Strain.
 10. (en)Lineage.
 11. (en)Blood.
 12. (en)Equal opportunity.
 13. (en)Ethnic group.
 14. (en)People.
 15. (en)Stock.
 16. (en)Race, subspecies.
 17. (en)Breed.
 18. (fr)Race
 19. Sıkmak, canını sıkmak, bıktırmak

ırk ayırımı

 1. Bir ülkede birlikte yaşayan, ancak ayrı ırk ya da inançtan olan topluluklar arasında ayırım yapma ve bu yolda bir yönetim izleme eylemi.
 2. (en)Racial discrimination.
 3. (fr)Discrimination raciale

ırk ayırımına son verme

 1. (en)Desegregation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ırk ayırımıırk ayırımına son vermeırk ayırımına son vermekırk ayrılığıırk ayrımıırk ayrımı sonucu olan karışıklıkırk bakımındanırk bilimiırk birliğiırk eşitliğiırır dropIR düşüşüır fingerprint regionır gene
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın