ayırımlayıcı halkbilim ne demek?

 1. Aynı halkbilim ürününün değişik bölgelerde gösterdiği başkalıkları, bunların nedenlerini araştırarak saptayan halkbilim dalı.
 2. (en)Differential folklore.
 3. (fr)Folklore différentiel

halkbilim

 1. Belli bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inanışlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini, türkülerini, geleneksel tiyatrosunu, halk hekimliğini, konut yapımını, araç-gereçlerini vb. inceleyen bilim. a. bk. bölgesel budunbilim.
 2. (en)Folklore.
 3. (fr)Folklore

halkbilim alan araştırıcısı

 1. Halkbilim alan araştırmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış olan kişi. bk. halkbilim alan araştırması.
 2. (en)Folklore field worker.
 3. (fr)Chercheur de folklore sur place

halkbilim

 1. Belli bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inanışlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini, türkülerini, geleneksel tiyatrosunu, halk hekimliğini, konut yapımını, araç-gereçlerini vb. inceleyen bilim. a. bk. bölgesel budunbilim.
 2. (en)Folklore.
 3. (fr)Folklore

Türetilmiş Kelimeler (bis)

halkbilimhalkbilim alan araştırıcısıhalkbilim alan araştırmasıhalkbilim gereçlerihalkbilim olayıhalkbilim öğesihalkbilim tümgesihalkbilim ürünlerinin geçişimihalkbilim ürünühalkbilim verisihalkbilgisihalkbencilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın