üye olmak ne demek?

 1. (en)Affiliate, join, sit on.

üye olmamız gerekiyor mu

 1. (en)Do we need to be members.

üye olmayan kimse

 1. (en)Nonmember

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üye olmamız gerekiyor muüye olmayan kimseüye aidatıüye sunucuüye tam sayısıüyeüye yapmaküye yinelemesiüyelüyelenmiş sesüyolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın