üye yinelemesi ne demek?

 1. (Söz sanatı terimi) Bir ibaredeki cümlelerin belli yerlerinde ve en çoğu başta ve sonda olmak üzere aynı kelimelerin tekrarlanması. “Aşk bir zevktir, anın da başka dili var; aşk bir şevktir, anın da ayrı ehli var.” - Sinan Paşa.
 2. (fr)Complexion ou Symploque

üye

 1. Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
 2. Omurgalılarda, kol ve bacaklar.
 3. Karar yetkisi bulunan meclis, kurul, yarkurul, yargılık gibi topluluklara katılan ve oy kullanan görevli kimselerden her biri.
 4. (en)Associate.
 5. (en)Insider.
 6. (en)Member.
 7. (en)Member aza.
 8. (en)Organ.
 9. (en)Affiliate.
 10. (en)Enrollee.

üye aidatı

 1. Üyelik aidatı.
 2. (en)Club money.

yineleme

 1. Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması
 2. Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması.
 3. Yinelemek işi, tekrarlama.
 4. Bkz. rekurens, rölap, depreşme
 5. Aynı resmin birbiri ardından sık sık kullanılması.
 6. (en)Instauration.
 7. (en)Quote.
 8. (en)Reiteration.
 9. (en)Repeat.
 10. (en)Recurrence.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üyeüye aidatıüye olmaküye olmamız gerekiyor muüye olmayan kimseüye sunucuüye tam sayısıüye yapmaküyelüyelenmiş sesüyyinelemesiz önermeyinelemeyineleme artifaktıyineleme ekiyineleme komutuyineleme kuramıyinelemyinele
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın