ötesi berisi ne demek?

 1. Neyi varsa, bütün eşyaları.
 2. Çeşitli yerleri veya şeyleri.
 3. Tartışılacak, konuşulacak yanı.

ötesi var mı

 1. “daha diyecek var mı?” anlamında kullanılan bir söz: “Hasta da olsalar yapmıyorum işte! Ötesi var mı? İşte başhekim, git söyle.” -M. Ş. Esendal.

ötesi yok

 1. "diyecek daha bir şey yok" anlamında kullanılan bir söz

beri

 1. Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı.
 2. Bu uzaklıkta bulunan.
 3. -den bu yana
 4. Güzellik ve olgunluk olarak üstün olan.
 5. Salim, kurtulmuş.
 6. Arınmış.
 7. Temiz, pak.
 8. (en)Since.
 9. (en)From.
 10. (en)Onward.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ötesi var mıötesi yokötesiötesindeötesinde berisindeötesindelik haliötesineöteöte derilmeöte dünyaöte günöte yandanötötanaziberisindelik haliberisaberiberi beriberi derilmeberi kılmakberi olmakberber mucib i talepber vechber vech i balabera
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın