ötesine ne demek?

  1. (en)Prep. beyond, outside.

ötesinde

  1. (en)Beyond.

ötesinde berisinde

  1. Çeşitli, dağınık yerlerde.
  2. (en)Zarf.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ötesindeötesinde berisindeötesindelik haliötesiötesi berisiötesi var mıötesi yoköteöte derilmeöte dünyaöte günöte yandan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın