anı seyyale ne demek?

  1. Gelip geçici az bir an.(Vacib-ül Vücud'a intisabını bilen veya intisabı bilinen herbir mevcud, sırr-ı vahdetle, Vacib-ül Vücud'a mensub bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek her bir şey, o intisab noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Firaklar, zevaller, o noktada yoktur. Bir an-ı seyyale yaşamak, hadsiz envar-ı vücuda medardır. Eğer o intisab olmazsa ve bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünki o halde alakadar olabileceği herbir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsi vücuduna, hadsiz ademler ve firaklar yüklenir. Bir milyon sene vücudda kalsa da, intisabsız - evvelki noktasındaki o intisabdaki - bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat demişler ki: "Bir an-ı seyyale vücud-u münevver, milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır." Yani: "Vücud-u Vacibe nisbet ile bir an vücud, nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır." Hem bu sır içindir ki, ehl-i tahkik demişler: "Envar-ı vücud, Vacib-ül Vücudu tanımakladır." Yani: "O halde kainat, envar-ı vücud içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zişuurlar ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa; adem zulümatları, firak ve zeval elemleri herbir mevcudu ihata eder. Dünya, o adamın nazarında, boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür." M.) (Osmanlıca'da yazılışı: an-ı seyyale)

anı defteri

  1. (en)Journal.

anı delilik

  1. (en)Brainstorm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anı defterianı delilikanı karışıklığıanı kitabıanı vahidanıanı yazısıanıcıanıdanıda tutmaseyyalei berkiyyeseyyalseyyal sermayeseyyal tasarruflarseyyalatseyyadseyyafseyyahseyyahınseyseyahatseyahat acentasıseyahat acentesiseyahat amacınız
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın