anı kitabı ne demek?

 1. Bkz. armağan.

armağan

 1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye.
 2. Ödül.
 3. Bir bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser.
 4. Bağış, ihsan.
 5. Bir kişiye duyulan saygıyı belirtmek üzere, çok kez o kişinin çalıştığı daldaki uzmanlarca ya da öğrencilerince oluşturulan kitap.
 6. Kurum ya da kuruluşların önemli yıldönümlerinde tanınmış yazarların katkılarıyle oluşturulan kitap.
 7. 1. hediye, peşkeş, tuhfe, bergüz 2. birinin gördüğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. bir ilim adamını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi es (köprülü armağanı).
 8. İthaf, bahşiş.
 9. Ödü
 10. (en)Festschrift.

anı karışıklığı

 1. Gerçek olmayan bir anının gerçekmiş sanılması.

anı defteri

 1. (en)Journal.

kitabı

 1. Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur'an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavi kitaplardan birine inanan. (Osmanlıca'da yazılışı: kitabî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anı karışıklığıanı defterianı delilikanı seyyaleanı vahidanıanı yazısıanıcıanıdanıda tutmakitabıkitabı keserek açmakkitabı mukaddeskitabı mukaddes bilginikitabı mukaddese görekitabı mübinkitabı tanltmakkitabı zorla okumakkitabın başında ve sonundaki boş sayfakitabın başındaki resimli sayfakitabkitab ı mukaddeskitaba bağlı kalmışkitaba dalmakkitaba eklenen boş sayfa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın