ödek süresi uzatımı ne demek?

  1. Ödege ilişkin ödeme gününün, ödeme süresinin uzatılması.
  2. (en)Renewal a bill.
  3. (fr)Renouvelloment un effet

ödek

  1. Bk. poliçe
  2. Kural dışı, yakışıksız bir davranışta bulunan ayaktopu oyuncusuna verilen, oyuncunun para vermesini gerektiren ya da onu belirli bir zaman, kimi kez de ömür boyu oynamaktan uzaklaştıran karşılık.
  3. (en)Suspension.

ödek alanı

  1. Kale direklerinin 16,5 m. dışından alanın içine uzatılan ve yine aynı ölçüdeki çizgileri birleştiren 30 m. lik bir başka çizgi ile sınırlandırılmış alan. (Bu alanın içinde yapılan kural dışı davranışlar ödeği ve 11 m. vuruşunu, dışındaki kural dışı davranışlar ise serbest vuruşu gerektirir.)
  2. (en)Penalty area.

süresi

  1. (en)Expires in

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödeködek alanıödek alanı çizgisiödek indirim oranıödek kabulüödeödeği kabul edenödöd ağacıöd dışıöd ile ilgiliöd kanalcıklarısüresisüresi belirsizsüresi belirsiz iş sözleşemsisüresi bitmeksüresi bitmişsüresi dolmamışsüresi geçmesüresi geçmeksüresi gelmesüresi uzatılmış şeysüresel yöneticisüresüre aşımısüre aşımına uğramıyan haksüre ayarlamasısüre bitimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın