çukur çember ne demek?

 1. Dışlastiğin sökülüp takılmasında kolaylık sağlamak üzere ortası çukur biçimde yapılmış çember.
 2. (en)Drop center rim.
 3. (al)Triefbettfelge
 4. (fr)Jante à base creuse

çukur açmak

 1. Toprağı kazarak çukur yapmak.
 2. (en)Scoop out, hollow out, hollow, dig a hole.

çukur ağ

 1. Çukur bir yansıtıcı yüzey üzerine çizilmiş koşut çizgilerden oluşan ışık ağı.
 2. Çukur bir yansıtıcı yüzey üzerine çizilmiş koşut çizgilerden oluşan ışık ağı.
 3. (en)Concave grating.
 4. (al)Konkave Gitter
 5. (fr)Réseau concave

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çukur açmakçukur ağçukur aynaçukur baskıçukur başlı yılançukurçukur belçukur dikimiçukur gözlüçukur kazmakçukaçubçubançubeçubekçubharçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçember çevirmekçember çukurçember demiriçember denklemiçember geçirilmişçembaloçemçem basmakçemançeçe çe hastalığıçe çe sineğiçeberçebi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın