çember geçirilmiş ne demek?

 1. (en)Shod.

çember geçirmek

 1. Çemberle kuşatmak.
 2. (en)Rim.

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çember geçirmekçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçember çevirmekçember çukurçember demiriçember denklemiçembaloçemçem basmakçemançeçe çe hastalığıçe çe sineğiçeberçebigeçirilmegeçirilmekgeçirilengeçiricigeçiricilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın