çengar battal ne demek?

 1. Eskiden kullanılan büyük boy renkli kâğıt.

çengar

 1. Yengeç.

çeng

 1. Türk mûsikisinde eskiden kullanılan telli sazlardan biri. Kanuna benzeyen ve dik tutularak çalınan bu saz, şekil bakımından Batı mûsikisi sazlarından harpa benzer. İlk örneklerine Sümerler?de rastlanan ve adına zagsal denen bu sazın yedişerli üç takım halinde yirmi bir teli bulunmaktaydı. Zagsal kelimesi Sümerce?de ?Tanrı?ya karşı şükran duygularını bildirme ve O?nu övme? mânasına gelmektedir. Bu maksatla hazırlanmış duaların okunmasına bu sazla eşlik edildiğinden saza da zagsal denilmiştir. Kelimenin sonraları Asurlular?da zakkal ve çaggal, Keldânîce?de çangal haline geldiği, daha sonra da Farsça?da çeng şeklini aldığı belirtilmektedir. (Ayhan Güldaş, TDV İslâm Ansiklopedisi)
 2. Pençe.

battal

 1. Âşık anlamında kullanılır.
 2. En ve boyca alışılmış olandan büyük.
 3. İşe yaramaz, kullanılmaz.
 4. Araplarda gülmece yaratanlara verilen ad.
 5. İşlemez, işe yaramaz.
 6. Metruk, batıl, faydasız.
 7. Cesur, kahraman.
 8. Pek büyük, iri.
 9. Bir erkek adı.
 10. İşsiz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çengarçengçengeçengelçengel adresçenberçencikçençençençurçendçeçe çe hastalığıçe çe sineğiçeberçebibattalbattal bedenbattal boybattal ebrubattal etmekbattal olmakbattalionbattalion aid stationbattalion collecting stationbattaliyebattbatbat an eyelidbat aroundbat best available tecnologybat boy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın