çeng ne demek?

  1. Türk mûsikisinde eskiden kullanılan telli sazlardan biri. Kanuna benzeyen ve dik tutularak çalınan bu saz, şekil bakımından Batı mûsikisi sazlarından harpa benzer. İlk örneklerine Sümerler?de rastlanan ve adına zagsal denen bu sazın yedişerli üç takım halinde yirmi bir teli bulunmaktaydı. Zagsal kelimesi Sümerce?de ?Tanrı?ya karşı şükran duygularını bildirme ve O?nu övme? mânasına gelmektedir. Bu maksatla hazırlanmış duaların okunmasına bu sazla eşlik edildiğinden saza da zagsal denilmiştir. Kelimenin sonraları Asurlular?da zakkal ve çaggal, Keldânîce?de çangal haline geldiği, daha sonra da Farsça?da çeng şeklini aldığı belirtilmektedir. (Ayhan Güldaş, TDV İslâm Ansiklopedisi)
  2. Pençe.

çengar

  1. Yengeç.

çengar battal

  1. Eskiden kullanılan büyük boy renkli kâğıt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çengarçengar battalçengeçengelçengel adresçengel atışçengel atmakçengel çenelilerçengel gibiçengel iğnesiçenberçencikçençençençurçend
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın