çabucak geçmek ne demek?

 1. (en)Slip by.

slip

 1. Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu.
 2. Paçasız, kasıklara oturacak biçimde dikilmiş külot.
 3. Satış belgesi.
 4. (en)To move along the surface of a thing without bounding, rolling, or stepping; to slide; to glide.
 5. (en)To slide; to lose one's footing or one's hold; not to tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest the foot should slip.
 6. (en)To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner; as, some errors slipped into the work.
 7. (en)To err; to fall into error or fault.
 8. (en)To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey gently or secretly.
 9. (en)To omit; to loose by negligence.
 10. (en)To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or slips of; as, to slip a piece of cloth or paper.

çabucak giymek

 1. (en)Pop, whip on.

çabucak gözden geçirme

 1. (en)Runthrough.

geçmek

 1. Bir yerden başka bir yere gitmek
 2. Bir yandan girip diğer yandan çıkmak.
 3. Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek.
 4. Bir duruma uğramak, konu olmak.
 5. Bırakmak, vazgeçmek.
 6. Yaşamak.
 7. Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
 8. Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
 9. Bk. göstermek
 10. (en)Pass into.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çabucak giymekçabucak gözden geçirmeçabucak dikmekçabucak düzeltmeçabucak halletmekçabucakçabucak hazırlamakçabucak sokuvermekçabucak tutmakçabucak yapılan şeyçabucacıkçabaçaba gerektirmeyençaba göstermekçaba harcaçaba harcamadangeçmekgeçmek bilmemekgeçmek doldurmakgeçmegeçme ile tutturmakgeçme imigeçme karalığıgeçme kaynakgeçgeç anlamageç anlamakgeç anlayangeç anlayan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın