çabucak halletmek ne demek?

 1. (en)Rush.

çabucak hazırlamak

 1. (en)Whip up, rustle up.

çabucak

 1. Vakit geçirmeden, kısa bir sürede, acilen, alelacele, anında, bir anda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yalellim
 2. Kısa sürede
 3. Kolaylıkla.
 4. (en)Slippy.
 5. (en)Quickly.
 6. (en)Apace.
 7. (en)At no time.
 8. (en)In no time.
 9. (en)In a snap.
 10. (en)With a rush.

halletmek

 1. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak
 2. Çözmek.
 3. Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak.
 4. Bir cismi bir sıvı içinde eritmek.
 5. Cinsel ilişki kurmak.
 6. Bir yemeği yenecek duruma getirmek.
 7. Bir yüzü balta, bir yüzü kazma olan araç.
 8. (en)Solve.
 9. (en)Resolve.
 10. (en)Arrange.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çabucak hazırlamakçabucakçabucak dikmekçabucak düzeltmeçabucak geçmekçabucak giymekçabucak gözden geçirmeçabucak sokuvermekçabucak tutmakçabucak yapılan şeyçabucacıkçabaçaba gerektirmeyençaba göstermekçaba harcaçaba harcamadanhalletmekhalletmehalletmemekhallettirmekhallettirmemekhallehalledallahhalledenhalledilebilirhalledilemez
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın